Rapoušovské stránky
Škoda lásky jiným vozům !
Rapoušovské stránky - úvodní strana
Škoda lásky jiným vozům !

Znáte ji?
Šumavanka


Vlajky

Ráj veteránů - inzerce veteránů

RIMAC-automobili24.8.2003

Kotoučové brzdy vzduchem chlazené vpředu & kotoučové brzdy vzadu.
(srpen 2003)


Už od doby, kdy jsem zjistil, že je možné namontovat na zadní nápravu mého Rapouše kotoučové brzdy jsem o tom vážně uvažoval, protože se mi to moc líbí, ale není to homologované!!! Přesto jsem se ve slabší chvilce rozhodl, že do toho půjdu a napsal jsem Hípovi z Rebelklubu. Na jejich stránkách v sekci "SHOP" si všechny potřebné věci můžete prohlédnout a případně objednat. Musím zde také napsat, že mě osobně Hípa velice pomohl jak radou, tak i se sháněním dalších potřebných věcí - tak to bylo trochu reklamy na jeho hlavu a jdeme na to :-)).

I přesto, že jsem se do toho pustil až v srpnu, takhle hezky mi to od Hípy přišlo už v dubnu 2003:

Montáž kotoučových brzd - obr.1   Montáž kotoučových brzd - obr.2

KOTOUČOVÉ BRZDY NA ZADNÍ NÁPRAVĚ :
Jako první jsem se rozhodl přestavět zadní brzdy. Je to jednodušší varianta s nechlazeným kotoučem, který se přichytí dvěma šrouby M8 se zápustnou hlavou na náboj zadního kola, jako původní buben. Na obr.3 jsem se snažil zachytit potřebné věci pro přestavbu zadních brzd. Chybí tam ovšem ještě šrouby třmenu kotoučové brzdy a vyrovnávací podložky (na ustavení brzdového třmenu - tl. 1,0mm, 0,5mm, 0,2mm a 0,1mm). Sehnat tyto podložky byl dost velký problém. Obr.4 a obr.5 znázorňují propojovací můstky pístků brzdového třmenu, které jsou třeba, neboť je ke každé brzdě na zadní nápravě přivedena pouze jedna brzdová hadice. Výkres jsem si nakreslil opět v mém oblíbeném programu "Zoner Callisto 4.0", takže tady je k dispozici i verze ve formátu *.zmf: propoj_pistku.zmf (8k). Nejsou tam sice všechny rozměry, ale jsou tam všechny důležité. Při kresbě jsem čerpal z knihy "Sportovní úpravy Škoda 105/120/130" a trochu si to přispůsobil.

Montáž kotoučových brzd - obr.3   Montáž kotoučových brzd - obr.4   Montáž kotoučových brzd - obr.5

Na obr.6 lze spatřit brzdový buben po odejmutí kola. Vytočením dvou šroubů M8x12 se zápustnou hlavou a zatočením do vedlejších závitů se vytlačí buben a rázem můžeme spatřit pohled na náboj jako na obr.7. Potom je nutné povolit matku, což byla u mě docela drsná záležitost - nechtělo se jí! Když se to povedlo, stáhnul jsem pomocí stahováku náboj ze zadní osy a mohl jsem spatřit pohled znázorněný na obr.8.

Montáž kotoučových brzd - obr.6   Montáž kotoučových brzd - obr.7   Montáž kotoučových brzd - obr.8

Nyní je nutné povolit v tunelu mezi sedačkami lana ruční brzdy a tyto vytáhnout průchodem dozadu a ven. Potom povolíme čtyři šrouby držící jak víčko ložiska, tak držák čelistí (štít). Víčko ložiska jsem si zatím dal stranou, jelikož se opět použije (pozor! - neztratit těsnící o-kroužek 75x3 ve víčku), ale kompletní brzdu jsem odejmul, ani není nutné odpojovat lano ruční brzdy. Celé jsem si to uložil do krabice, kdybych to náhodou chtěl někdy vracet do původního stavu. Jsme tedy ve fázi znázorněné na obr.9. Na obr.10 je provizorní zkouška nasazení víčka ložiska a taktéž je zde vidět mezera, která vznikla po odejmutí štítu s čelistmi. Tady jsem byl chvíli "tumpachovej" a musel jsem se dotázat Hípy, jak to řešil. Také se mi zdálo, že imbus šrouby dodané s držákem pro brzdový třmen jsou krátké - to vzniklo tím, že jsem chtěl dát pod hlavy šroubů podložky, takže jsem je teda vyndal, no. Naopak podložky se hodí mezi víčko a domeček ložiska pro vymezení mezery po štítu s čelistmi. Kdo chce být preciznější, jako Hípa, může si vypilovat z plechu příslušné tloušťky (jako byl štít) podložku "květnatého tvaru" a použít ji místo čtyř podložek. Ještě jsem si "na sucho" vyzkoušel našroubovat držák třmenu směrem dopředu obr.11, jelikož by se mi více líbily třmeny vepředu, jenže se mi zdálo, že nezbylo místo pro klíč na dotažení třmenů dostatečnou silou. Překáží tam rameno.

Montáž kotoučových brzd - obr.9   Montáž kotoučových brzd - obr.10   Montáž kotoučových brzd - obr.11

Zvolil jsem tedy variantu třmenů vzadu - viz.obr.12. Na obrázku je ještě patrná lehká koroze víčka ložiska. To jsem tedy ještě obrousil a nastříkal, aby to aspoň trochu vypadalo. Když bylo vše připraveno a očištěno, doplnil jsem ložisko vazelínou a nanesl jsem po obvodu domečku ložiska silikonový tmel, viz. obr.13, aby se co nejvíce zamezilo vniknutí nečistot vzniklou mezerou po štítu - toto je zase řešení Waciho, dalšiho z Rebelů. Nasadit víčko ložiska, nezapomenout na vymezení mezery podložkami a přitahnout držák třmenu - obr.14.

Montáž kotoučových brzd - obr.12   Montáž kotoučových brzd - obr.13   Montáž kotoučových brzd - obr.14

Teď je v pořadí návrat náboje zpět na osu s tisícihranem. Náboj jsem nejprve naklepl přes prkénko, dále přes trubku, a když šla již natočit matice (použil jsem novou) na pár prvních závitů, dotáhl jsem náboj pomocí této matice. Samozřejmě jsem pod matici vrátil i podložku - obr.15. Matice se zajistí rozklepnutím jejího osazení do drážky na ose. Nyní přišly na řadu lahodnější věci. Nasadit kotouč na náboj a jednoduše ho přichytit dvěma novými šrouby se zápustnou hlavou M8x20 - obr.16. Dále jsem vzal brzdový třmen, takový, jehož jeden z odvzdušňovacích šroubů bude směřovat nahoru a ke kolu, a zatím lehce jsem ho přišrouboval na držák. Pod šrouby jsem ještě přidal 12ky podložky, jelikož by mi šrouby jinak zasahovaly až do kotouče. Jak to celkově vypadá, lze spatřit na obr.17.

Montáž kotoučových brzd - obr.15   Montáž kotoučových brzd - obr.16   Montáž kotoučových brzd - obr.17

Je výhodné mít již na třmenu našroubován propojovací můstek - viz. obr.18. Měrkami jsem změřil vzdálenosti mezi kotoučem a třmenem po obou stranách a pomocí vymezovacích podložek různých tlouštěk, o kterých už byla řeč, jsem vymezil ustavení brzdového třmenu. Prostě tak, aby se kotouč točil pěkně středem třmenu. Tylo podložky se vkládají mezi držák třmenu a třmen - viz. obr.19. Když jsem si usmyslel, že už je to OK, dotáhl jsem šrouby třmenu (M12x1,25). Udávaný utahovací moment je 70 až 95 Nm. Dále jsem připojil a dotáhl brzdovou hadici - obr.20.

Montáž kotoučových brzd - obr.18   Montáž kotoučových brzd - obr.19   Montáž kotoučových brzd - obr.20

Nyní stačí zasunout brzdové destičky, zajistit závlačkami a pružinou - viz. obr.21 a obr.22, případně plechovými kryty místo pružin (záleží na druhu třmenů), doplnit brzdovou kapalinu, odvzdušnit, nasadit kola a vyrazit do ulic.

Montáž kotoučových brzd - obr.21   Montáž kotoučových brzd - obr.22

Mějte na paměti, že tato úprava není schválená!!! Tedy není to tak úplně přesné. Tato úprava měla dříve sportovní homologaci pro rallye. Všechny plány vycházejí z té doby a vše je odzkoušené. Byl jsem ujištěn, že se používají stále stejné kvalitní materiály. Důvod proč to není schváleno jsou vysoké náklady na homologaci a moc moderní svět s ABS!!! Takže by to dnes na silnici prý nikdo nepustil. A také vám jistě došlo, že zatím nemáte ruční brzdu!!! Až to vymyslím, tak to tady zase napíšu. Bude to ale asi tlačit do všech čtyř kol. No ještě nevím, je-li to uskutečnitelné, takže uvidíme v budoucnu. Na předek budu dávat zase chlazené kotouče, to tady taky napíšu. Zatím je to vše, tak aspoň nějaké to foto dílů na předek:

Montáž větraných kotoučových brzd - obr.23